ក្រុមហ៊ុនបាងកក ឡាយហ៍្វ អឹសួរ៉ិនស៍ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនៈ ជាន់ទី៣ អគារអេមឺរ៉ល លេខ ៦៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវលេខ ១៧៨ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (855) 23 222 422 ទូរសារ: (855) 23 222 423

សារអេឡិចត្រូនិច: contact@bangkoklife.com.kh

 

ទំនាក់ទំនង រឺបញ្ចេញមតិយោបល់

ឈ្មោះ *
ឈ្មោះ